Hopp til innholdet

Smartbereder

Yutampo R32 

Sparer mye energi og kostnader til varmtvann, kan redusere energiforbruket med mer enn 2/3 deler!

Yutampo er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av varmtvann som minimerer miljøpåvirkning samtidig som den opprettholder høy ytelse og et lavere energiforbruk enn en elektrisk bereder.

yutampo_multi

Multi + Yutampo Komfort løsning

Hva er nytt med Multi + Yutampo?

Multi + Yutampo er det første Multisplitt systemet på markedet som tilbyr både kjøling, oppvarming og varmtvann kun ved bruk av en enkelt, supereffektiv varmepumpe utedel.

Systemet kombinerer luft til luft varmepumpe innedeler for oppvarming og kjøling med en varmtvannsbereder med innebygget varmeveksler.